Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
132 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Nichita. Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Vol. 24 (2), 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, pp. 299-302. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură


Pag. 299-302

Croitoru Nichita
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2021


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură</p>">
<meta name="citation_author" content="Croitoru Nichita">
<meta name="citation_publication_date" content="2010">
<meta name="citation_collection_title" content="Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 24 (2)">
<meta name="citation_firstpage" content="299">
<meta name="citation_lastpage" content="302">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/299-302_17.pdf">