Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
134 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-25 15:10
SM ISO690:2012
BALANUŢĂ, Anatol, PALAMARCIUC, Ludmila, CODREAN (SCLIFOS), Aliona, NECULA, Denis. Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, Vol. 24 (2), pp. 167-171. ISBN 978-9975-64-192-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase


Pag. 167-171

Balanuţă Anatol, Palamarciuc Ludmila, Codrean (Sclifos) Aliona, Necula Denis
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Abstract. In this work have been studied the intensity and hue of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.

Cuvinte-cheie
hydro- alcohol solutions, maceration, Intensity, hue, prunes, hazelnuts, almonds and walnuts

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Balanuţă, A.P.</dc:creator>
<dc:creator>Palamarciuc, L.</dc:creator>
<dc:creator>Codrean (Sclifos), A.</dc:creator>
<dc:creator>Necula, D.</dc:creator>
<dc:date>2010</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Abstract. In this work have been studied the intensity and hue of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.</p></dc:description>
<dc:source>Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor (Vol. 24 (2)) 167-171</dc:source>
<dc:subject>hydro- alcohol solutions</dc:subject>
<dc:subject>maceration</dc:subject>
<dc:subject>Intensity</dc:subject>
<dc:subject>hue</dc:subject>
<dc:subject>prunes</dc:subject>
<dc:subject>hazelnuts</dc:subject>
<dc:subject>almonds and walnuts</dc:subject>
<dc:title>Intensitatea şi nuanţa culorii maceratelor hidro &ndash; alcoolice a unor muguri de plante şi unor sămburoase</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>