Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
92 0
SM ISO690:2012
NICOLAESCU, Gheorghe; CEBOTARI, Valeriu; BRATCO, Dumitru; NICOLAESCU, Ana. Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Vol. 24 (2), 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, pp. 3-12. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor


Pag. 3-12

Nicolaescu Gheorghe1, Cebotari Valeriu2, Bratco Dumitru2, Nicolaescu Ana1
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2021


Rezumat

In this article are showing the condition and prospects of the development of viticulture and wine making industry in the Republic of Moldova, for the period of 2002-2020, as well as are brought measures on improvement of the realisation of the State Program.

Cuvinte-cheie
Prospects, state program, situation, viticulture, winemaking

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova &ndash; prezent şi viitor</p>">
<meta name="citation_author" content="Nicolaescu Gheorghe">
<meta name="citation_author" content="Cebotari Valeriu">
<meta name="citation_author" content="Bratco Dumitru">
<meta name="citation_author" content="Nicolaescu Ana">
<meta name="citation_publication_date" content="2010">
<meta name="citation_collection_title" content="Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 24 (2)">
<meta name="citation_firstpage" content="3">
<meta name="citation_lastpage" content="12">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/3-12_5.pdf">