Качество мужского гаметофита гибридов томата в условиях повышенной температуры
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
148 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-29 10:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:631.524.85 (3)
Garden plants. Gardening (613)
Agricultural operations (1034)
SM ISO690:2012
АНТОЧ, Людмила; САЛТАНОВИЧ, Татьяна. Качество мужского гаметофита гибридов томата в условиях повышенной температуры. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 11-14. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Качество мужского гаметофита гибридов томата в условиях повышенной температуры

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.02
CZU: 635.64:631.524.85

Pag. 11-14

Анточ Людмила, Салтанович Татьяна
 
Институт генетики, физиологии и защиты растений
 
Proiect:
20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

The aim of the research was to study the effect of high temperature on the variability of male gametophyte traits in hybrid F5 populations of tomato. Thus, it was found that the high temperature has a significant effect on the variability of the male gametophyte characteristics of tomato hybrids. For the combinations under study, it was revealed that the temperature factor and genotype are the main sources of variability of the male gametophyte traits against the background of elevated temperature. As a result of the experiments, the two most heat-resistant tomato genotypes were identified.

Cuvinte-cheie
Pollen, temperature, Breeding, resistance, tomato, genotypes, tomato, Hybrid

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Antoci, L.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Saltanovici, T.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Качество мужского гаметофита гибридов томата в условиях повышенной температуры</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-56-912-5</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Pollen</subject>
<subject>temperature</subject>
<subject>Breeding</subject>
<subject>resistance</subject>
<subject>tomato</subject>
<subject>genotypes</subject>
<subject>tomato</subject>
<subject>Hybrid</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>635.64:631.524.85</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The aim of the research was to study the effect of high temperature on the variability of male gametophyte traits in hybrid F5 populations of tomato. Thus, it was found that the high temperature has a significant effect on the variability of the male gametophyte characteristics of tomato hybrids. For the combinations under study, it was revealed that the temperature factor and genotype are the main sources of variability of the male gametophyte traits against the background of elevated temperature. As a result of the experiments, the two most heat-resistant tomato genotypes were identified.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>