Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-20 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.252.61:579 (1)
Wine. Winemaking. Oenology (385)
Microbiology (590)
SM ISO690:2012
STURZA, Rodica; MITIN, Valentin; MITINA, Irina; ZGARDAN, Dan; PATRAȘ, Antoanela; BEHTA, Emilia. Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc. In: Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 3, pp. 187-194. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2021.28(3).15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc

Dezvoltarea metodologiei real-time pcr pentru testarea microorganismelor micotoxigenice în tescovina de struguri

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(3).15
CZU: 663.252.61:579

Pag. 187-194

Sturza Rodica1, Mitin Valentin2, Mitina Irina2, Zgardan Dan1, Patraș Antoanela3, Behta Emilia14
 
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2021


Rezumat

Agro-industrial waste management is an important problem of modern society as agriculture and food industry are important sources of waste. Wine production generates a considerable amount of winemaking waste (grape marc). Grape marc can be a source of natural dyes, antioxidants and could have various applications, if it is confirmed that it does not contain technogenic contaminants or unwanted microorganisms, for example, producers of mycotoxins. The paper developed the Real -Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) methodology for testing the presence of potentially mycotoxogenic fungal species capable of producing ochratoxin A (OTA), which could be applied before grape marc processing. Based on the non-ribosomal peptide sequence of OTA, involved in ochratoxin biosynthesis, the primers have been developed for the detection of microorganisms potentially capable of producing ochratoxin A.

Gestionarea deșeurilor agroindustriale prezintă o problemă importantă a societății moderne, deoarece agricultura și industria alimentară sunt surse importante de deșeuri. Producția de vin generează o cantitate considerabilă de deșeuri de vinificație (tescovină de struguri). Tescovina de struguri poate fi o sursă de coloranți naturali, antioxidanți și ar putea avea diverse aplicații, dacă se confirmă că nu conține contaminanți tehnogeni sau microorganisme nedorite, de exemplu, producători de micotoxine. Lucrarea a dezvoltat metodologia de reacție în lanț a polimerazei în timp real (PCR în timp real) pentru testarea prezenței speciilor fungice potențial micotoxogene capabile să producă ochratoxină A (OTA), care ar putea fi aplicată înainte de prelucrarea tescovinei de struguri. Pe baza secvenței peptidice non-ribozomale a OTA, implicată în biosinteza ochratoxinei, au fost dezvoltați primerii necesari pentru detectarea microorganismelor potențial capabile să producă ochratoxina A.

Cuvinte-cheie
mycotoxin, OTA, Real-Time PCR, grape marc, Aspergillus, Penicillium,

Micotoxină, OTA, PCR în timp real, Tescovină de struguri, Aspergillus, Penicillium