Performance studies on water flow control using P, PI and PID controllers
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
97 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-20 20:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
628.17:681.515 (1)
Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering (224)
Precision mechanisms and instruments (60)
SM ISO690:2012
AREMANDA, Ramesh Babu; YOHANNES, Nahom; GHEZAE, Yosief. Performance studies on water flow control using P, PI and PID controllers. In: Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 3, pp. 126-138. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2021.28(3).11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Performance studies on water flow control using P, PI and PID controllers

Studii de performanță privind controlul debitului de apă P, PI și PID

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(3).11
CZU: 628.17:681.515

Pag. 126-138

Aremanda Ramesh Babu, Yohannes Nahom, Ghezae Yosief
 
Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC)
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2021


Cuvinte-cheie
Control system, Flow controllers, Step Disturbances, Sustainable Supply of Water, Tuning of PID Controllers, Water Flow control, Ziegler and Nichols Method,

Sistem de Control, regulatoare de debit, perturbări în trepte, alimentare durabilă cu apă, reglarea controlerelor PID, control al debitului de apă, metoda Ziegler și Nichols

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.52326/jes.utm.2021.28(3).11</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Aremanda, R.</creatorName>
<affiliation>Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Yohannes, N.</creatorName>
<affiliation>Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ghezae, Y.</creatorName>
<affiliation>Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Performance studies on water flow control using P, PI and PID controllers</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2587-3474</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Control system</subject>
<subject>Flow controllers</subject>
<subject>Step Disturbances</subject>
<subject>Sustainable Supply of Water</subject>
<subject>Tuning of PID Controllers</subject>
<subject>Water Flow control</subject>
<subject>Ziegler and Nichols Method</subject>
<subject>Sistem de Control</subject>
<subject>regulatoare de debit</subject>
<subject>perturbări în trepte</subject>
<subject>alimentare durabilă cu apă</subject>
<subject>reglarea controlerelor PID</subject>
<subject>control al debitului de apă</subject>
<subject>metoda Ziegler și Nichols</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>628.17:681.515</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-09-17</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>