Mass-media: vocaţia dialogului
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
75 0
SM ISO690:2012
MORARU, Victor; COSMA, Dorel. Mass-media: vocaţia dialogului. In: Societatea și comunicarea în tranziţie . 23 ianuarie 2008, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2008, pp. 155-166. ISBN 978-9975-934-58-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008
Colocviul "Societatea și comunicarea în tranziţie "
Chişinău, Moldova, 23 ianuarie 2008

Mass-media: vocaţia dialogului


Pag. 155-166

Moraru Victor1, Cosma Dorel2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2021