Receptarea prozei din Republica Moldova în Ucraina în a doua jumătate a secolului al XX-lea
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
549 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-14 00:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-3(478).09"XX" (1)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2129)
SM ISO690:2012
APETRI, Dumitru. Receptarea prozei din Republica Moldova în Ucraina în a doua jumătate a secolului al XX-lea. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 61-68. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Receptarea prozei din Republica Moldova în Ucraina în a doua jumătate a secolului al XX-lea

The Reception of Prose from the Republic of Moldova in Ukraine in the Second Half of the 20th Century

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).06
CZU: 821.135.1-3(478).09"XX"

Pag. 61-68

Apetri Dumitru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

The process of receiving Romanian prose from the Republic of Moldova to Ukraine through artistic translations, carried out between 1954-1989, is treated, in general, under two aspects: the selection and individuality of translators. It is found that, in most cases, there were selected and published not only valuable works but also some writings that lack vigor and authenticity, composed in the spirit of socialist realism. The vast majority of the promoters of Romanian prose in the Ukrainian area represent distinct literary personalities. In the event of continuing the Romanian-Ukrainian literary dialogue, the author suggests selection for translation of other substantial epic works created in the Romanian area east of the Prut until 1940 without ignoring northern Bukovina and Herta. In this regard, the author proposes a list of epic creations that have enjoyed appreciation both in the local literary context and beyond. Only by taking these recommendations into account will the Ukrainian reader be given the true picture of the epic genre in these areas

Procesul de receptare a prozei românești din Republica Moldova în Ucraina prin mijlocirea traducerilor artistice, efectuate între anii 1954-1989, este tratat, în linii mari, sub două aspecte: selecția și individualitatea traducătorilor. Se constată că, în majoritatea cazurilor, au fost selectate și editate opere valoroase, dar și câteva scrieri lipsite de vigoare și autenticitate, alcătuite în spiritul realismului socialist. Majoritatea covârșitoare a promotorilor prozei româneşti în spațiul ucrainean reprezintă personalități literare distincte. În eventualitatea continuării dialogului literar româno-ucrainean, autorul propune să se selecteze pentru traducere și opere epice substanțiale create în spațiul românesc de la est de Prut până la 1940 și să nu fie ignorat nordul Bucovinei și ținutul Herța. În acest scop, se propune o listă de creații epice care s-au bucurat de aprecieri în contextul literar autohton și nu numai. Doar luându-se în seamă aceste recomandări, cititorului ucrainean i se va oferi imaginea veridică a genului epic din zonele respective.

Cuvinte-cheie
translation, reception, dialogue, selection, process, collaboration,

traducere, receptare, dialog, Selecţie, proces, conlucrare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-136947</doi_batch_id>
<timestamp>1718849779</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>2(314)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Receptarea prozei din Republica Moldova &icirc;n Ucraina &icirc;n a doua jumătate a secolului al XX-lea</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Dumitru</given_name>
<surname>Apetri</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>61</first_page>
<last_page>68</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52505/1857-4300.2021.2(314).06</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>