Contribuția lui Petre Ștefănucă la dezvoltarea folcloristicii românești din Basarabia interbelică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
316 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-23 16:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
:398(478)(092)(091) (1)
Folklore in the strict sense (656)
SM ISO690:2012
PLETOSU, Victor. Contribuția lui Petre Ștefănucă la dezvoltarea folcloristicii românești din Basarabia interbelică. In: Limbă Literatură Folclor, 2021, nr. 1, pp. 77-84. ISSN 2587-3881. DOI: 10.52505/llf.2021.1.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbă Literatură Folclor
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2587-3881

Contribuția lui Petre Ștefănucă la dezvoltarea folcloristicii românești din Basarabia interbelică

DOI: https://doi.org/10.52505/llf.2021.1.08
CZU: :398(478)(092)(091)

Pag. 77-84

Pletosu Victor
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 5 august 2021


Rezumat

În acest articol, autorul explică rolul deosebit al etnologului Petre V. Ştefănucă în crearea arhivei folclorice naţionale. Petre V. Ştefănucă este o personalitate notorie a vieţii culturale din Basarabia din prima jumătate a sec. al XX-lea, care s-a afirmat prin programul său de a fundamenta o istoriografie a culturii tradiţionale în limba română. Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial îşi are rădăcinile în perioada interbelică, prin activitatea prodigioasă a Institutului Social Român din Basarabia, condus de profesorul Petre V. Ştefănucă – discipol al Şcolii Sociologice Româneşti a academicianului Dimitrie Gusti, care a organizat cercetări monografice în zonele etnografice: Valea Nistrului de Jos, Câmpia Sorocii, Zona Codrilor şi a publicat materiale valoroase în prestigioasa revistă ,,Anuarul Arhivei de Folclor”

In this article, the author explains the special role of the ethnologist Petre V. Ştefănucă in creating national folkloric archive. Petre V. Ştefănucă is an illustrious personality of the cultural life in Bessarabia from the first half of the 20th century, who asserted himself through his program to substantiate a historiography of the traditional culture in Romanian. Preservation and promotion of intangible cultural heritage has its roots in the interwar period, by the prodigious activity of Romanian Social Institute in Basarabia, led by Professor Petre Ştefănucă - disciple of Romanian Sociological School of Academician Dimitrie Gusti, who organized monographic research in ethnographic areas: Valea Nistrului de Jos, Câmpia Sorocii, Zona Codrilor and valuable materials published in prestigious journal ,,Anuarul Arhivei de Folclor”.

Cuvinte-cheie
tradiţii etnofolclorice, şcoala sociologică românească, metoda anchetelor monografice, zone etnografice, conservarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial, cercetări de teren,

the folk traditions, romanian sociological school, monographic survey method, ethnographic areas, preservation and promotion of intangible cultural heritage, field researches