Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
398 1
SM ISO690:2012
UNTILĂ, Victor. Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii. In: Intertext . 2009, nr. 3-4, pp. 81-85. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4 / 2009 / ISSN 1857-3711

Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii

Pag. 81-85

Untilă Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Cosmologia discontinuităţii şi a non-separabilităţii, complexitatea şi perceperea polifonică a realităţii şi a raţionalităţii, propagarea complementarităţii şi a co-relativităţii epistemologice implică astăzi reconsiderarea paradigmelor profilînd un interconexionism pe interfaţa dinamică Real-Raţional-Relaţional, determinată de factori a trei axe solidare spaţiu timp-societate. Evitînd „prăbuşirea fundamentelor” epistemologice şi limitele cunoaşterii,filosoful francez de origine română Ştefan Lupaşcu prin dialectica tripolară a antagonismului energetic dinamic transfinit reuşeşte un supramodel, un „algoritm de comprimare” sub dublu semn al discontinuităţii gîndirii filosofice şi a continuităţii cu tradiţia, dar şi cu „revoluţiile” ştiinţifice. Dialectometodologia cognitivă lupasciană se înscrie astfel în pretenţia universalistă de cunoaştere a „totalităţii potenţiale”, care pune în valoare interdependenţa şi interconexiunea constituenţilor cît şi a mecanismelor dinamice ale cunoaşterii.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii">
<meta name="citation_author" content="Untilă, Victor">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/07/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Intertext ">
<meta name="citation_issue" content="3-4">
<meta name="citation_firstpage" content="81">
<meta name="citation_lastpage" content="85">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dialectometodologia%20cognitiv%C4%83%20%C5%9Fi%20mecanismele%20dinamice%20ale%20cunoa%C5%9Fterii.pdf">