Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
396 1
SM ISO690:2012
UNTILĂ, Victor. Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii. In: Intertext . 2009, nr. 3-4, pp. 81-85. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4 / 2009 / ISSN 1857-3711

Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii

Pag. 81-85

Untilă Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Cosmologia discontinuităţii şi a non-separabilităţii, complexitatea şi perceperea polifonică a realităţii şi a raţionalităţii, propagarea complementarităţii şi a co-relativităţii epistemologice implică astăzi reconsiderarea paradigmelor profilînd un interconexionism pe interfaţa dinamică Real-Raţional-Relaţional, determinată de factori a trei axe solidare spaţiu timp-societate. Evitînd „prăbuşirea fundamentelor” epistemologice şi limitele cunoaşterii,filosoful francez de origine română Ştefan Lupaşcu prin dialectica tripolară a antagonismului energetic dinamic transfinit reuşeşte un supramodel, un „algoritm de comprimare” sub dublu semn al discontinuităţii gîndirii filosofice şi a continuităţii cu tradiţia, dar şi cu „revoluţiile” ştiinţifice. Dialectometodologia cognitivă lupasciană se înscrie astfel în pretenţia universalistă de cunoaştere a „totalităţii potenţiale”, care pune în valoare interdependenţa şi interconexiunea constituenţilor cît şi a mecanismelor dinamice ale cunoaşterii.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cojocaru, M.I.</dc:creator>
<dc:creator>Ulian, G.P.</dc:creator>
<dc:creator>Davidov, C.</dc:creator>
<dc:date>2018-12-27</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Studiul realizat &icirc;n baza rapoartelor naționale, europene și internaționale privind activitatea de inovare a permis auto-rilor să determine tendințele și importanța inovațiilor pentru dezvoltarea țărilor sau comunităților de state. Pentru elabo-rarea acestui studiu autorii au aplicat diferite metode de cercetare: studiul monografic, comparația, gruparea, metoda indicilor. Astfel, au constatat că țările care &icirc;nregistrează un ritm accelerat de creștere economică alocă și sume mai mari &icirc;n cercetare-dezvoltare raportate la PIB. Aceasta &icirc;ncă o dată demonstrează legătura directă dintre cheltuielile pentru inovații și nivelul de dezvoltare economică</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The study conducted on the basis of national, European and international reports on innovation activity has enabled authors to determine the trends and the importance of innovations for the development of countries or communities of states. For the elaboration of this study the authors applied different methods of research: monographic study, comparison, grouping, indexing method. Thus, the authors have found that countries with an accelerated pace of economic growth also allocate higher amounts of R&amp;D funds relative to GDP. This once again demonstrates the direct link between the amount of spendings on innovation and the level of economic development</p></dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 117 (7) 59-69</dc:source>
<dc:subject>sistem inovațional național</dc:subject>
<dc:subject>inovare</dc:subject>
<dc:subject>cercetare-dezvoltare</dc:subject>
<dc:subject>creştere economică.</dc:subject>
<dc:subject>National Innovational Sistem</dc:subject>
<dc:subject>innovation</dc:subject>
<dc:subject>research and development (R</dc:subject>
<dc:title><p>Inovațiile &ndash; factor determinant al creșterii economice</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>