Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
397 1
SM ISO690:2012
UNTILĂ, Victor. Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii. In: Intertext . 2009, nr. 3-4, pp. 81-85. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4 / 2009 / ISSN 1857-3711

Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii

Pag. 81-85

Untilă Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Cosmologia discontinuităţii şi a non-separabilităţii, complexitatea şi perceperea polifonică a realităţii şi a raţionalităţii, propagarea complementarităţii şi a co-relativităţii epistemologice implică astăzi reconsiderarea paradigmelor profilînd un interconexionism pe interfaţa dinamică Real-Raţional-Relaţional, determinată de factori a trei axe solidare spaţiu timp-societate. Evitînd „prăbuşirea fundamentelor” epistemologice şi limitele cunoaşterii,filosoful francez de origine română Ştefan Lupaşcu prin dialectica tripolară a antagonismului energetic dinamic transfinit reuşeşte un supramodel, un „algoritm de comprimare” sub dublu semn al discontinuităţii gîndirii filosofice şi a continuităţii cu tradiţia, dar şi cu „revoluţiile” ştiinţifice. Dialectometodologia cognitivă lupasciană se înscrie astfel în pretenţia universalistă de cunoaştere a „totalităţii potenţiale”, care pune în valoare interdependenţa şi interconexiunea constituenţilor cît şi a mecanismelor dinamice ale cunoaşterii.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-13616</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-07-01</cfResPublDate>
<cfIssue>3-4</cfIssue>
<cfStartPage>81</cfStartPage>
<cfISSN>1857-3711</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/13616</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Dialectometodologia cognitivă şi mecanismele dinamice ale cunoaşterii</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Cosmologia discontinuităţii şi a non-separabilităţii, complexitatea şi perceperea
polifonică a realităţii şi a raţionalităţii, propagarea complementarităţii şi a co-relativităţii epistemologice implică astăzi reconsiderarea paradigmelor profilînd un interconexionism pe interfaţa dinamică Real-Raţional-Relaţional, determinată de factori a trei axe solidare spaţiu timp-societate. Evitînd „prăbuşirea fundamentelor” epistemologice şi limitele cunoaşterii,filosoful francez de origine română Ştefan Lupaşcu prin dialectica tripolară a antagonismului energetic dinamic transfinit reuşeşte un supramodel, un „algoritm de comprimare” sub dublu semn al discontinuităţii gîndirii filosofice şi a continuităţii cu tradiţia, dar şi cu „revoluţiile” ştiinţifice. Dialectometodologia cognitivă lupasciană se înscrie astfel în pretenţia
universalistă de cunoaştere a „totalităţii potenţiale”, care pune în valoare interdependenţa şi interconexiunea constituenţilor cît şi a mecanismelor dinamice ale cunoaşterii.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32149</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32149</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32149-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-07-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Untilă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>