Vestimentația ca formă de comunicare – ieri și azi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
372 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-09 19:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391(498) (14)
Costume. Clothing. National dress. Fashion. Adornment (249)
SM ISO690:2012
SUIOGAN, Delia. Vestimentația ca formă de comunicare – ieri și azi. In: Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului, 22 iunie 2021, Chişinău. Chișinău: Tipogr. „Notograf Prim”, 2021, Ediția 1, R, p. 39. ISBN 978-9975-62-434-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R, 2021
Conferința "Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului"
Chişinău, Moldova, 22 iunie 2021

Vestimentația ca formă de comunicare – ieri și azi

CZU: 391(498)

Pag. 39-39

Suiogan Delia
 
Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2021


Rezumat

Vom porni interpretarea noastră asupra vestimentației ca formă de comunicare de la ideea conform căreia oamenii au fost şi sunt, prin excelenţă, fiinţe sociale, care comunică mult şi leagă relaţii între ele – deci, au nevoie de instrumente cât mai bune pentru a comunica eficient şi armonios. Omul tradiţional conştientiza, însă, mai mult natura sa de fiinţă cosmică. Comunicarea nu viza, aşadar, doar planul orizontalului, ci, de asemenea, pe cel al verticalului. Limbajul nonverbal i-a oferit cele mai bune forme, care să-i permită un contact permanent şi total cu Totul. Aceste forme de interacțiune a omului cu orizontala sau cu verticala vor sta în atenția noastră, identificând anumite elemente, capabile să descopere și să redescopere această funcție de comunicare a unor elemente de port, privite în înteriorul relației tradiție-inovație-kitsch.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-135983</doi_batch_id>
<timestamp>1701695972</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-62-434-3.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Vestimentația ca formă de comunicare &ndash; ieri și azi</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Delia</given_name>
<surname>Suiogan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>39</first_page>
<last_page>39</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>