The analysis of the conceptual - semantic field “money” in the english language
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
825 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-04 16:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111'37 (44)
English language (607)
SM ISO690:2012
COLENCIUC, Ina. The analysis of the conceptual - semantic field “money” in the english language. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, Ediția 3, pp. 51-54. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

The analysis of the conceptual - semantic field “money” in the english language

CZU: 811.111'37

Pag. 51-54

Colenciuc Ina
 
Free International University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

Studierea vocabularului din punctul de vedere al sistematizării și structurării în subsisteme din diferite domenii a devenit recent larg răspândită. În condițiile dezvoltării cooperării internaționale și extinderii relațiilor economice externe între Republica Moldova și alte țări ale lumii, problema asigurării unei comunicări eficiente în sectorul bancar este deosebit de importantă.
În analiza elementelor constitutive ale câmpului conceptual - semantic " banking/ servicii bancare" autorul a luat în considerație următoarele proprietăți ale lexemelor care sunt importante pentru cercetarea noastră: 1) prezența relațiilor semantice dintre lexemele care constituie câmpul; 2) caracterul sistemic al acestor relații; 3) interdependența unităților lexicale; 4) autonomia relativă a câmpului.Cuvinte-cheie
unitate lexicală, câmp semantic, element, lexem, comunicare