Fictive motion: where it started
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
449 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-02 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'1 (112)
Linguistics and languages (4716)
SM ISO690:2012
CHITII, Tatiana. Fictive motion: where it started. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, Ediția 3, pp. 45-48. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Fictive motion: where it started

CZU: 81'1

Pag. 45-48

Chitii Tatiana
 
Moldova State University
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

Expresiile de mișcare fictivă, cum ar fi: “Câmpia se întinde de-a lungul râului” sau “Tatuajul rula de-a lungul coloanei vertebrale” sunt adesea folosite de vorbitori în viața de zi cu zi. Diverse științe se preocupă de studierea acestui fenomen. Începând cu sfârșitul anilor 1970, lingviștii susțin că mișcarea fictivă, mai simplu spus, mișcarea stimulată mental de-a lungul unui traseu sau a unei configurații lineare, motivează folosirea anumitor clase de verbe de mișcare în mod figurat. . Motivația mișcării fictive este un subiect mult discutat în lingvistica cognitivă. Acest articol are drept scop prezentarea succintă a ceea ce lingviștii cognitivi numesc mișcare fictivă, apariția, motivația și conceptualizarea ei. Este o sinteză de opinii și experimente effectuate de numeroși cercetători pe marginea acestui subiect.Cuvinte-cheie
fictive motion, conceptualization, fictive motion constructions and construal, trajector and path