Aspectul pragmatic al producerii scrise în predarea/învățarea limbii străine
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
168 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-04 10:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:81'243 (35)
General questions of didactics and method (992)
Linguistics and languages (4465)
SM ISO690:2012
POSTOVANU, Steluţa, BAHNEANU, Vitalina. Aspectul pragmatic al producerii scrise în predarea/învățarea limbii străine. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului: superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 3, 26-27 octombrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2018, Ediția 3, pp. 171-173. ISBN 978-9975-56-604-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3, 2018
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
3, Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018

Aspectul pragmatic al producerii scrise în predarea/învățarea limbii străine

CZU: 37.02:81'243

Pag. 171-173

Postovanu Steluţa, Bahneanu Vitalina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021


Rezumat

Abordarea comunicativă în învățarea unei limbi străine pune accent pe aspectul pragmatic al producerii scrise. Producerea scrisă nu mai este ca și în metodologiile tradiționale, forma suverană a limbajului, nici ca în metodologiile audio-vizualului, subordonată înțelegerii orale. Producerea scrisă devine un act de comunicare funcțională, care permite studentului să se exprime și să comunice cu ajutorul unui sistem de semne specifice, adică semnele grafice. Actul scrierii se înscrie într-o situație de comunicare particulară, folosind structuri lingvistice și realizînd intenția de comunicare. Aspectul socio-cultural al comunicării scrise precum și aspectul individual și afectiv al scriptorului prezintă de asemenea mize importante în crearea de texte scrise. Competența de producere scrisă rămîne a fi o competență de limbaj delicată în predare, la fel și în învățare.

Cuvinte-cheie
competenţă, producere scrisă, predare, învăţare, limbă străină