Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
106 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-23 10:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.12+579.66 (2)
Industrial microbiology. Industrial mycology. Zymurgy, fermentation industry. Beverage industry. Stimulant industry (397)
Applied microbiology (246)
SM ISO690:2012
EFREMOVA, Nadejda; CHISELIŢĂ, Oleg; CHISELIŢA, Natalia; BEŞLIU, Alina; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIŞ, Marina. Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2021, nr. 1(141), pp. 121-126. ISSN 1814-3237.
10.5281/zenodo.4980564
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere

Enzymatic activity of some yeast biomass extracts from the beer industry waste


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4980564
CZU: 663.12+579.66
Pag. 121-126

Efremova Nadejda, Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Tofan Elena, Lozan Ana, Daniliş Marina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 24 iunie 2021


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele cercetării eficienței a 6 metode diferite de autoliză a biomasei levurilor de bere și a activității catalazei (CAT) și superoxiddismutazei (SOD) din extractele de diferită natură obținute din ea. Activitatea CAT și SOD a fost studiată în extractele aminoacido-proteice, manoproteice și β-glucanice. Conform rezultatelor obținute, factorii de bază, care condiționează obținerea extractelor cu activitate CAT și SOD maximală, sunt pH-ul și temperatura, utilizate la autoliză. Pentru obținerea extractelor de diferită natură cu activitate CAT și SOD înaltă, este oportună utilizarea la etapa inițială de prelucrare a biomasei de levuri (autoliză) a tamponului fosfat de sodiu (pH-7,8) și a temperaturii +45°C. Extractele proteice, obținute din biomasa de levuri din deșeurile industriei de bere, caracterizate prin activitate CAT și SOD înaltă, posedă potențial înalt de utilizare în industria alimentară, farmaceutică și în sectorul zootehnic.

The article presents the research results of the efficiency of six different methods of autolysis of brewer's yeast biomass and the activity of catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) of different nature extracts, obtained from it. CAT and SOD activities have been studied in amino acid protein, mannoprotein and β-glucan extracts. According to the obtained results, the basis factors that condition the obtaining of extracts with maximum CAT and SOD activities are pH and tem-perature used in autolysis. To obtain extracts of different nature with high CAT and SOD activities, it is opportune to use sodium phosphate buffer (pH-7,8) and the temperature of +45°C at the initial stage of processing yeast biomass (autolysis). The protein extracts obtained from waste yeast biomass from the beer industry, characterised by high CAT and SOD activities, have a high potential for use in the food, pharmaceutical industries and livestock sectors.

Cuvinte-cheie
Saccharomyces cerevisiae, levuri de bere, autoliză, extract din levuri, catalaza, superoxiddismutază,

Saccharomyces cerevisiae, brewer's yeast, autolysis, yeast extract, catalase, superoxide dismutase