Differenciation des taches dans la classe de FLEDifferenciation des taches dans la classe de FLE
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
22 0
SM ISO690:2012
BRÎNZĂ, Cristina. Differenciation des taches dans la classe de FLEDifferenciation des taches dans la classe de FLE. In: Interuniversitaria. Ediția VII-a/Volumul I, 29 octombrie 2012, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2012, pp. 172-178. ISBN 978-9975-50-077-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul I, 2012
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 29 octombrie 2012

Differenciation des taches dans la classe de FLEDifferenciation des taches dans la classe de FLE


Pag. 172-178

Brînză Cristina
 
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2021


Rezumat

Pedagogia diferenţiată constă în a trata clasa de elevi ca pe un grup de indivizi care au abilităţi şi stiluri de învăţare diferite. Distingem 3 stiluri de învăţare: vizual, auditiv, practic. Pu-tem aborda elevii şi ţinînd cont de teoria inteligenţelor multiple a lui H. Gardner. Acesta distinge 8 tipuri de inteligenţe şi o jumătate de inteligenţă.

Cuvinte-cheie
diferenţiere, sarcina, stil de învăţare, inteligenţă, elevi, pedagogie, profesori