Zu den Lesestrategien im Deutschunterricht
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
38 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-12 11:40
SM ISO690:2012
GAINA, Ecaterina. Zu den Lesestrategien im Deutschunterricht. In: Interuniversitaria. Ediția VII-a/Volumul I, 29 octombrie 2012, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2012, pp. 164-167. ISBN 978-9975-50-077-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul I, 2012
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 29 octombrie 2012

Zu den Lesestrategien im Deutschunterricht


Pag. 164-167

Gaina Ecaterina
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2021


Rezumat

Scopul articolului ştiinţific este să descrie detaliat artele strategiilor de citire şi explicarea rolului lor în predarea înţelegerii citirii la orele de limba germană. Atenţie deosebită se acordă sarcinilor strategiilor de citire. 

Das Ziel des vorliegenden wissenschaftlichen Beitrags ist es, die Arten der Lesestrategien eingehend zu erläutern und ihre Rolle bei der Schulung des Leseverstehens im DaF-Unterricht zu beschreiben. Besonderes Augenmerk wird bei unseren Untersuchungen auf mögliche Aufgaben für die Lesestrategien gelenkt.

Cuvinte-cheie
strategii de citire, lecţii de germană, dezvoltarea abilităţilor de lectură, textul, lectura generală, lectura atentă, citirea căutindă, lectura preliminară, lectura globala, lectură selectivă, lectura intensă, activitate comunicativă