Les unites phraseologiques ayant comme referents les parties du corps humain (Representation et signification linguistique)
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
SM ISO690:2012
MANOLE, Olga. Les unites phraseologiques ayant comme referents les parties du corps humain (Representation et signification linguistique). In: Interuniversitaria. Ediția VII-a/Volumul I, 29 octombrie 2012, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2012, pp. 154-160. ISBN 978-9975-50-077-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul I, 2012
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 29 octombrie 2012

Les unites phraseologiques ayant comme referents les parties du corps humain (Representation et signification linguistique)


Pag. 154-160

Manole Olga
 
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2021


Rezumat

Exprimarea şi comunicarea verbală sunt caracteristicile fundamentale ale individu-lui uman. Astfel, omul se străduieşte să-şi exprime ideile, sentimentele, senzaţiile, impresiile prin intermediul structurilor lingvistice. Aceste unităţi frazeologice, de obicei, numite «expresii idiomati-ce» sunt de mare importanţă; ele sunt un instrument care permite vorbitorului de a-şi exprima ceea ce crede. Într-adevăr, după cum menţionează Pierre Guiraud, «Omul se naşte, trăieşte, moare, el merge, mănîncă, locuieşte în oraş sau la ţară, trăieşte într-o casă cu rude, prieteni, animale de companie, etc. Acest lucru este reflectat în cuvintele pe care le exprimă [...]. Astfel capul, braţele, nasul, marea, munţii, pisica, cîinele etc., sunt sursa miilor expresii frazeologice» [Guiraud, 1975:14].

Cuvinte-cheie
unités phraséologiques, locutions grammaticales, expressions idiomatiques, expressions stéréotypées, corps