Pragmatics of refusals
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
129 0
SM ISO690:2012
ONILOVA, Oxana. Pragmatics of refusals. In: Interuniversitaria. Ediția VII-a/Volumul I, 29 octombrie 2012, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2012, pp. 128-135. ISBN 978-9975-50-077-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul I, 2012
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 29 octombrie 2012

Pragmatics of refusals


Pag. 128-135

Onilova Oxana
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2021


Rezumat

Rostirea unui enunţ nu se rezumă doar la transmiterea sensurilor lexicale şi gramati-cale a cuvintelor, ci şi la realizarea unei acţiuni. Acţiunile codificate în enunţuri se numesc acte de vorbire. Spunînd „Nu”, noi nu doar rostim un cuvînt, ci realizăm un act de vorbire. Acest articol analizează strategiile aplicate de către vorbitori atunci cînd rostesc un refuz ţinînd cont şi de contextul în care a fost produs.

Cuvinte-cheie
pragmatics, meaning, speech act, refusal, face-threatening act