Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
166 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-07 18:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[78.071.1+78.08]:788.8 (1)
Music (1101)
SM ISO690:2012
TARAN, Vladimir. Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 134-136. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru

Creations with the participation of the bassoon signed by Vladimir Rotaru

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.18
CZU: [78.071.1+78.08]:788.8

Pag. 134-136

Taran Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Vladimir Rotaru is one of the famous composers from the Republic of Moldova, whose compositions include both orchestral and chamber-instrumental works. In this article, the author made a brief analysis of the repertoire for bassoon that includes both solo and chamber compositions, such as Suite for flute, oboe, clarinet, and bassoon; Monothematic metamorphoses; Sonata-dialogue for bassoon and piano; Caprice for bassoon and piano. The aim of the article concerned is reviewing the creations for bassoon signed by Vladimir Rotaru, being in a succinct language features and architectonic creations componentistic concerned.

Vladimir Rotaru este unul dintre compozitorii proeminenți din Republica Moldova, creația căruia include lucrări orchestrale și cameral-instrumentale. În articol sunt analizate principalele sale lucrări cu implicarea fagotului, atât solistice, cât și cameral instrumentale, printre care se numără: Suita pentru flaut, oboi, clarinet și fagot; Metamorfoze monotematice; Sonata-dialog pentru fagot și pian; Capriciul pentru fagot și pian. Autorul pune în evidență particularitățile limbajului componistic și ale arhitectonicii creațiilor vizate

Cuvinte-cheie
Vladimir Rotaru, bassoon, suite, caprice, sonata, chamber compositions,

Vladimir Rotaru, fagot, suită, capriciu, sonata, creații camerale

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-132021</doi_batch_id>
<timestamp>1653023340</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>1(60)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vladimir</given_name>
<surname>Taran</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>134</first_page>
<last_page>136</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52673/18570461.21.1-60.18</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>