Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-07 22:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1.09+78.07/.08 (1)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1555)
Music (1022)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Pavel. Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 125-129. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.16
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica

Romanian poetry from the twentieth century and music


DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.16
CZU: 821.135.1-1.09+78.07/.08
Pag. 125-129

Gamurari Pavel
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The article outlines approaches and syntheses of high complexity, made within the framework of reference compositional creations by leading composers from Romania and the Republic of Moldova. Among them are Sigismund Toduta, Paul Constantinescu, Vasile Spatarelu, Felicia Donceanu, Viorel Munteanu, Dan Voiculescu, Vladimir Rotaru, Vlad Burlea, etc. The compositional approaches to poetic sources, which fall within the musical trends of the 20th century and are representative of national and universal music, are particularly diverse and original.

În articol sunt schițate abordări și sinteze de înaltă complexitate, realizate în cadrul unor creații componistice de referință semnate de compozitorii notabili din România și Republica Moldova. Printre aceștia se numără Sigismund Toduță, Paul Constantinescu, Vasile Spătărelu, Felicia Donceanu, Viorel Munteanu, Dan Voiculescu, Vladimir Rotaru, Vlad Burlea ș.a. De o deosebită diversitate și originalitate sunt abordările componistice ale surselor poetice, ce se încadrează în curentele muzicale ale secolului al XX-lea, fiind reprezentative pentru muzica națională și universală.

Cuvinte-cheie
vocal chamber music, choral works, poetic language, composers, lied, poets, contemporary music,

muzica vocal-camerală, creații corale, limbaj poetic, compozitori, lied, poeți, muzică contemporană