Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
230 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-18 15:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23(478)(092) (1)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1129)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 91-100. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor

Maria COSNICEANU: a life dedicated to onomatology


CZU: 811.135.1’373.23(478)(092)
Pag. 91-100

Ungureanu Elena
 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ungureanu, E.M.</dc:creator>
<dc:date>2021-06-07</dc:date>
<dc:source>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos” 60 (1) 91-100</dc:source>
<dc:title><p>Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>