Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
702 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-08 12:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23(478)(092) (1)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1421)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 1(60), pp. 91-100. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Maria COSNICEANU: o viață dedicată studierii numelor

Maria COSNICEANU: a life dedicated to onomatology

CZU: 811.135.1’373.23(478)(092)

Pag. 91-100

Ungureanu Elena
 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021