Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
75 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-06 11:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.222:579.66:663.12 (1)
General microbiology (89)
Applied microbiology (245)
Industrial microbiology. Industrial mycology. Zymurgy, fermentation industry. Beverage industry. Stimulant industry (385)
SM ISO690:2012
TOFAN, Elena; CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢĂ, Oleg; BEŞLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; LOZAN, Ana; DANILIŞ, Marina. Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 51-56. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice

Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparation from yeast biomass


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.06
CZU: 579.222:579.66:663.12
Pag. 51-56

Tofan Elena, Chiseliţa Natalia, Chiseliţă Oleg, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Lozan Ana, Daniliş Marina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Currently, special attention is paid to the use of industrial by-products, in particular those obtained in huge quantities in the brewing and wine making process, as a source for the production of natural preparations with high biological value. In this study are presented results related to the recovery of beer yeast biomass from the sediments of the beer industry, by obtaining lipid extracts with valuable biochemical composition. Thus, applying the optimized autolysis method, with the use of sodium phosphate buffer at 45°C for the destruction of the cell wall and fractional extraction with hydric, alkaline and acidic solutions, various liquid and solid fractions were obtained from the biomass of brewer’s yeast with varied lipid content. So, in order to optimize the waste processing process of the beer industry and the complex recovery of yeast biomass, it is reasonable to include the lipid fraction extraction stage in the technological flow, after obtaining protein and mannoprotein extracts, which will be useful and as an additional step of purification of the β-glucan fraction.

În prezent se acordă un interes deosebit utilizării produselor secundare industriale, în special, celor obținute în cantități enorme în procesul de fabricare a berii și vinului, ca sursă pentru elaborarea preparatelor naturale cu valoare biologică înaltă. În lucrarea dată sunt prezentate rezultate ce țin de valorificarea biomasei de levuri din sedimentele industriei de bere, prin obținerea unor extracte lipidice cu compoziție biochimică valoroasă. Astfel, aplicând metoda de autoliză optimizată, cu utilizarea tamponului fosfat de sodiu la temperatura 45 °C pentru distrugerea peretelui celular și extracție fracționată cu soluții hidrice, alcaline și acide, din biomasa de levuri de bere au fost obţinute diverse fracţii lichide și solide cu conținut de lipide variat. Prin urmare, pentru optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și valorificarea complexă a biomasei de levuri, este rezonabilă includerea etapei de extragere a fracţiei lipidice în fluxul tehnologic, după obţinerea extractelor proteice şi manoproteice, fapt ce va fi util și în calitate de etapă suplimentară de purificare a fracţiei β-glucanice.

Cuvinte-cheie
beer sediments, yeast biomass, fractional extraction, lipids,

sedimente de bere, biomasă de levuri, extracție fracționată, lipide