Două bijuterii muzicale: Salut d’amour și Bizarrerie de Edward Elgar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
130 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-24 19:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.614.332.087.2:780.616.433]:781.61 (1)
Music (1122)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Vladimir; BUINOVSCHI, Vadim. Două bijuterii muzicale: Salut d’amour și Bizarrerie de Edward Elgar. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), pp. 52-58. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Două bijuterii muzicale: Salut d’amour și Bizarrerie de Edward Elgar

Two musical jewels: Salut d’amour and Bizarrerie by Edward Elgar

CZU: [780.8:780.614.332.087.2:780.616.433]:781.61

Pag. 52-58

Andrieş Vladimir, Buinovschi Vadim
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2021


Rezumat

În prezentul articol ne propunem analiza particularităţilor compoziţionale şi stilistice a două miniaturi pentru vioară şi pian de E. Elgar – Salut d’amour şi Bizarrerie – compuse în anii 1888-1890, completându-le cu recomandări care ar putea fi utile violoniştilor în procesul de studiere şi interpretare a acestor bijuterii muzicale. Salut d’amour este o piesă lirică, de salon, în stilul caracteristic scrisului componistic al compozitorului exprimat prin simplitate, proprie acestei perioade timpurii de creaţie. Fiind considerată o lucrare accesibilă atât pentru publicul larg cât şi pentru violoniştii amatori, ea este frecvent prezentă în concerte de tip divertisment. Bizarrerie este o piesă de virtuozitate, ce refl ectă caracteristicile stilului violonistic elgarian prin alternarea procedeelor de staccato, a fi gurilor ritmice punctate şi staccato-volant. Considerăm, că denumirea miniaturii refl ectă caracterul capricios, ce persistă pe parcursul discursului muzical, prezent şi în structura ei mai puţin obişnuită.

This article represents an analysis of the compositional and stylistic particularities of two miniatures for violin and piano by E. Elgar written in the years 1988-1980, complementing them with recommendations that might come in useful for the study process of violinists and the successful performance of these musical gems. Salut d’amour is a lyrical drawing-room piece in a style characteristic of the composer’s writing, expressed through simplicity, typical of this early period of creation. Being considered to be an accessible piece both to the large audience and amateur violinists, it is frequently presented in entertainment concerts. Bizarrerie is a virtuoso piece which refl ects the characteristics of the Elgar violin style through the alternation of musical articulations such as staccato, dotted rhythmical figures and staccato-volant. Th e name of this miniature, in our opinion, depicts its whimsy character which persists throughout the musical discourse, as well as in its unusual structure.

Cuvinte-cheie
E. Elgar, miniaturi, vioară, Salut d’Amour, Bizarrerie,

Elgar, miniatures, violin, Salut d’amour, Bizarrerie