Fiziopatologia neurotoxicității bilirubinei libere
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
363 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-20 23:43
SM ISO690:2012
POPIL, Lilian, TACU, Lilia. Fiziopatologia neurotoxicității bilirubinei libere. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători, 20 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2018, p. 58. ISBN 978-9975-82-103-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2018
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Fiziopatologia neurotoxicității bilirubinei libere

The pathophysiology of free bilirubin neurotoxicity


Pag. 58-58

Popil Lilian, Tacu Lilia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2021


Rezumat

Bilirubina afectează țesutul nervos prin 2 mecanisme. Mecanisml direct implică toxicitate asupra neuronului prin activarea unui numar mare de cascade moleculare intracelulare. Inițial bilirubina modifică polaritatea fosfolipidului în poziția C5 și C7 ceea ce duce la modificarea fluiditații membranei cu externalizarea fosfatidilserinei cu activarea factorilor extrinseci ai apoptozei (caspaza 8). Ulterior bilirubina activează receptorul NMDA cu intrarea ionilor de Ca2+ în neuron și ieșirea glutamatului. Ionii de Ca2+ declanșează ieșirea citocromului C din mitocondrie cu activarea factorilor intrinseci ai apoptozei (caspaza 9) și generarea SRO cu inițierea stresului oxidativ. Mecanismul indirect implică activarea celulelor gliale cu generarea procesului imflamator. Inițial bilirubina activează microglia cu generarea de NF-kB si IL-6 care duce la activarea concomitentă a astrocitului. Ulterior astrocitele generează mediatori proinflamatori specifici (NF-kB, IL-6, IL-2β, NO și glutamat). Aceasta duce la inflamație difuză cu afectarea neuronilor și pierderea ulterioară a acestora.

The bilirubin affects the nervous tissue by two mechanisms. The direct mechanism implies toxicity on the neuron by the activation of a large number of intracellular molecular cascades. Initially, bilirubin changes the polarity of phospholipid in the position C5 and C7 that can lead to modification of membrane fluidity with externalization of phosphatidilserine with activation of extrinsic factors of apoptosis (caspase 8). Further bilirubin activates NMDA with neuronal influx of Ca2+ and efflux of glutamate. Ca2+ ions trigger the realising of cytochrome C from mitochondria with activation of intrinsic factors of apoptosis (caspase 9) and generation of ROS with initiation of oxidative stress. Indirect mechanism implies activation of glial cells with generation of inflammatory processes. Initially, bilirubin activates microglia with generation of NF-kB and IL-6, which leads to the activation of astrocyte. Subsequently, astrocytes activates proinflammtory specific mediators (NF-kB, IL-6, IL-2β, NO and glutamate). These will lead to diffuse inflammation with neuronal injury and their further loss.

Cuvinte-cheie
bilirubină, neuron, glia, excitotoxicitate,

bilirubin, neuron, glia, excitotoxicity