Factorii de dezvoltare și menținere a dependenței emoționale în relațiile parteneriale de cuplu
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
102 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-05 18:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942:316.356.2 (1)
Psychology (2033)
Social structure. Society as a social system (714)
SM ISO690:2012
CHICU, Victoria. Factorii de dezvoltare și menținere a dependenței emoționale în relațiile parteneriale de cuplu. In: Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM. Ediția 25, Vol.2, 22-23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, pp. 192-194. ISBN 978-9975-152-93-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, 2021
Sesiunea "Sesiunea naţională cu participare internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM"
Chişinău, Moldova, 22-23 aprilie 2021

Factorii de dezvoltare și menținere a dependenței emoționale în relațiile parteneriale de cuplu


CZU: 159.942:316.356.2
Pag. 192-194

Chicu Victoria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 aprilie 2021