Parteneriatul între școală familie comunitatea locală în sprijinul educației incluzive
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
248 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-21 17:50
SM ISO690:2012
MIRON, Gabriela-Monica. Parteneriatul între școală familie comunitatea locală în sprijinul educației incluzive. In: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, Ed. 4, 19 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2018, Ediţia 4, pp. 344-346. ISBN 978-9975-3276-1-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4, 2018
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii"
4, Bălți, Moldova, 19 octombrie 2018

Parteneriatul între școală familie comunitatea locală în sprijinul educației incluzive


Pag. 344-346

Miron Gabriela-Monica
 
Colegiul Tehnic „Dmitrie Ghica” din Comănești, Bacău, România
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2021


Rezumat

The author considers the problem of partnership between school, family and society in the framework of education. The author relies on the fundamental principles that influence the learning process of the younger generation. There are discussed the forms of interaction between school and family, the role of each of the parties. The author of the article relies on the idea of creating a team that collaborates in a partnership between the school and the family.

Cuvinte-cheie
partnership, family