Instrumente de activizare a elevilor pe parcursul lecției
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
284 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-26 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:371.3 (2)
Computer science and technology. Computing. Data processing (3772)
Education (13325)
SM ISO690:2012
IVANCOV, Ludmila. Instrumente de activizare a elevilor pe parcursul lecției. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 361-365. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Instrumente de activizare a elevilor pe parcursul lecției

CZU: 004:371.3

Pag. 361-365

Ivancov Ludmila
 
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

În articol se menţionează necesitatea utilizării diverselor instrumente TIC cu impact de activizare a elevilor. Punând accentul pe calitatea deținerii compenețelor digitale atât de către cadrele didactice, cât și de elevi. Reușita unei lecţiei se abordează din perspectiva didacticii, având la bază indicii calităţii lecţiei (dovada) și eficiența utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale că către ambii actanți ai procesului educațional.

The article mentions the need to use various ICT tools with an impact on activating students. Emphasizing the quality of the possession of digital skills by both teachers and students. The success of a lesson is approached from the perspective of didactics, based on the quality of the lesson (evidence) and the efficiency of the use of information and communication technologies to both actors of the educational process.

Cuvinte-cheie
lecţie, evaluare, calitatea lecţiei, instrumente digitale,

lesson, evaluation, lesson quality, digital tools