Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
386 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-22 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.2 (2)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3819)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, CIURCA, Victoria, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia. Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 356-360. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

CZU: 37.015.2

Pag. 356-360

Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. În rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora în procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea reușitei lor.

The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, strategii educaţionale, elevi, biologie.,

applicability, educational strategies, schoolchildren, Biology

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Grigorcea, S.V.</dc:creator>
<dc:creator>Ciurca, V.</dc:creator>
<dc:creator>Nedbaliuc, B.I.</dc:creator>
<dc:creator>Chiriac, E.V.</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. &Icirc;n rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora &icirc;n procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la &icirc;mbunătățirea reușitei lor.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.</p></dc:description>
<dc:source>Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă (Ediția 8, Vol.1) 356-360</dc:source>
<dc:subject>aplicabilitate</dc:subject>
<dc:subject>strategii educaţionale</dc:subject>
<dc:subject>elevi</dc:subject>
<dc:subject>biologie.</dc:subject>
<dc:subject>applicability</dc:subject>
<dc:subject>educational strategies</dc:subject>
<dc:subject>schoolchildren</dc:subject>
<dc:subject>Biology</dc:subject>
<dc:title>Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>