Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
341 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-22 10:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.2 (2)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3641)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, CIURCA, Victoria, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia. Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 356-360. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

CZU: 37.015.2

Pag. 356-360

Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. În rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora în procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea reușitei lor.

The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, strategii educaţionale, elevi, biologie.,

applicability, educational strategies, schoolchildren, Biology

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Grigorcea, S.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ciurca, V.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Nedbaliuc, B.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Chiriac, E.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-327-1</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>aplicabilitate</subject>
<subject>strategii educaţionale</subject>
<subject>elevi</subject>
<subject>biologie.</subject>
<subject>applicability</subject>
<subject>educational strategies</subject>
<subject>schoolchildren</subject>
<subject>Biology</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.015.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. &Icirc;n rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora &icirc;n procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la &icirc;mbunătățirea reușitei lor.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>