Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
346 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-22 10:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.2 (2)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3646)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, CIURCA, Victoria, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia. Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 356-360. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

CZU: 37.015.2

Pag. 356-360

Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. În rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora în procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea reușitei lor.

The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, strategii educaţionale, elevi, biologie.,

applicability, educational strategies, schoolchildren, Biology

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-127620</doi_batch_id>
<timestamp>1701689395</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-327-1</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Sofia</given_name>
<surname>Grigorcea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Ciurca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Nedbaliuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Eugenia</given_name>
<surname>Chiriac</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>356</first_page>
<last_page>360</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>