Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
387 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-22 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.2 (2)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3819)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, CIURCA, Victoria, NEDBALIUC, Boris, CHIRIAC, Eugenia. Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 356-360. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

CZU: 37.015.2

Pag. 356-360

Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. În rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora în procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea reușitei lor.

The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, strategii educaţionale, elevi, biologie.,

applicability, educational strategies, schoolchildren, Biology

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-127620</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 8, Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>356</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-327-1</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/127620</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>aplicabilitate; strategii educaţionale; elevi; biologie.; applicability; educational strategies; schoolchildren; Biology</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Aplicarea strategiilor educaționale centrate pe elev denotă organizarea unui proces instructiv-educativ activ și interactiv bazat pe motivarea elevilor și formarea competențelor specifice la lecțiile de biologie. &Icirc;n rezultatul aplicării strategiilor didactice centrate pe elev s-a constatat o implicare mai activă al acesora &icirc;n procesul de cunoaștere, ceea ce a contribuit la &icirc;mbunătățirea reușitei lor.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The application of schoolchildren centered educational strategies denote the organization of an active and interactive instructive-educational process based on motivating students and forming specific competences at Biology lessons. As a result of the application teaching strategies centered on schoolchildren was found a more active involvement of these in the process of knowledge, which contributed to the improvement of their success.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29083</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-87940</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-804</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-4969</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29083</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29083-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Grigorcea</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sofia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-87940</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-87940-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ciurca</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victoria</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-804</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-804-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Nedbaliuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Boris</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-4969</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-4969-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chiriac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eugenia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>