Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
327 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-29 19:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3:91 (1)
Kinds of school providing general education (2002)
Geography. Exploration of the Earth and of individual countries. Travel. Regional geography (430)
SM ISO690:2012
DUMITRAȘCU, Doina Maria. Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 350-355. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale

CZU: 373.3:91

Pag. 350-355

Dumitrașcu Doina Maria12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Piatra-Neamţ
 
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Aticolul propune un model de structurare a proiectelor STEM, la disciplina geografie, în ciclul liceal, în sfera orizontului local, în concordanță cu domeniile proiectului STEM, componentele competenței de investigare și cu metacompetențele necesare elevilor pentru a se ancora ca cetățeni activi în comunitatea din care fac parte. În prima parte se pledează pentru importanța dezvoltării competenței de investigare a orizontului local prin învățarea bazată pe proiecte, în a doua parte sunt subliniate elemente de originalitate și noutate în proiectarea și desfășurarea proiectelor iar în final sunt trasate o serie de recomandări, fundamentate didactic care vin în sprijinul implementării în practica școlară a strategiei proiectelor interdisciplinare

The article proposes a model for structuring STEM projects, in the geographical discipline, in the high school cycle, for the local horizon, in accordance with the areas of the STEM project, the components of the investigative competence and te the skills needed by students to anchor themselves as active citizens in the community to which they belong. The first part argues for the importance of developing the competence of investigating the local horizon through project-based learning. come in support of the implementation in school practice of the strategy of interdisciplinary projects.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dumitrașcu, D.</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Aticolul propune un model de structurare a proiectelor STEM, la disciplina geografie, &icirc;n ciclul liceal, &icirc;n sfera orizontului local, &icirc;n concordanță cu domeniile proiectului STEM, componentele competenței de investigare și cu metacompetențele necesare elevilor pentru a se ancora ca cetățeni activi &icirc;n comunitatea din care fac parte. &Icirc;n prima parte se pledează pentru importanța dezvoltării competenței de investigare a orizontului local prin &icirc;nvățarea bazată pe proiecte, &icirc;n a doua parte sunt subliniate elemente de originalitate și noutate &icirc;n proiectarea și desfășurarea proiectelor iar &icirc;n final sunt trasate o serie de recomandări, fundamentate didactic care vin &icirc;n sprijinul implementării &icirc;n practica școlară a strategiei proiectelor interdisciplinare</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article proposes a model for structuring STEM projects, in the geographical discipline, in the high school cycle, for the local horizon, in accordance with the areas of the STEM project, the components of the investigative competence and te the skills needed by students to anchor themselves as active citizens in the community to which they belong. The first part argues for the importance of developing the competence of investigating the local horizon through project-based learning. come in support of the implementation in school practice of the strategy of interdisciplinary projects.</p></dc:description>
<dc:source>Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă (Ediția 8, Vol.1) 350-355</dc:source>
<dc:title>Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>