Micropropagarea unor soiuri de Chrysanthemum indicum L. prin cultura in vitro
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
104 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-02 18:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.998.2 (11)
Systematic botany (526)
SM ISO690:2012
TROFIM, Mariana; TABĂRA (GORCEAG), Maria; CIORCHINA, Nina; CUTCOVSCHII-MUŞTUC, Alina. Micropropagarea unor soiuri de Chrysanthemum indicum L. prin cultura in vitro. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.1, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 271-277. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Micropropagarea unor soiuri de Chrysanthemum indicum L. prin cultura in vitro


CZU: 582.998.2
Pag. 271-277

Trofim Mariana, Tabăra (Gorceag) Maria, Ciorchina Nina, Cutcovschii-Muştuc Alina
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Crizantema este una dintre cele mai solicitate plante ornamentale de pe piața națională și internațională deoarece are o valoare comercială relevantă și prezintă un ciclu scurt de dezvoltare cu o diversitate extinsă de inflorescențe și culori. Prezenta lucrare a avut ca scop obținerea materialului săditor de crizanteme calitativ și necontaminat. Multiplicarea in vitro a soiurilor valoroase prin vitroculturi s-a realizat pe medii nutritive de inoculare MS 100% agarizat suplimentat cu 0,5 mg/l BAP și multiplicare MS 50% agarizat cu concentraţia de IBA 0,05 mg/l. Aclimatizarea vitroplantulelor s-a desfășurat în II etape cu o durată 60-90 zile.

Chrysanthemum is one of the most sought after plants on the national and international market for ornamental plants, because it has a relevant commercial value and has a short cycle and an extensive diversity of inflorescences and colors. The present work aimed to obtain qualitative and uncontaminated chrysanthemum planting material. In vitro multiplication of valuable varieties by in vitro cultures was performed on 100% agarized MS inoculation nutrient media supplemented with 0.5 mg/l BAP and 50% agarized MS multiplication with 0.05 mg/l IBA concentration. The acclimatization of the vitroplants took place in II stages with a duration of 60-90 days.

Cuvinte-cheie
micropropagare, in vitro, ex vitro, aclimatizare, substrat, crizanteme.,

Micropropagation, in vitro, ex vitro, acclimatization, substrate, chrysanthemums.