Influența auxinelor în procesul de creștere și rizogeneză la soiurile de goji
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
113 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-24 14:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.951.4 (9)
Systematic botany (526)
SM ISO690:2012
TABĂRA (GORCEAG), Maria; CIORCHINA, Nina; CUTCOVSCHII-MUŞTUC, Alina; TROFIM, Mariana. Influența auxinelor în procesul de creștere și rizogeneză la soiurile de goji. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.1, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 265-270. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Influența auxinelor în procesul de creștere și rizogeneză la soiurile de goji


CZU: 582.951.4
Pag. 265-270

Tabăra (Gorceag) Maria, Ciorchina Nina, Cutcovschii-Muştuc Alina, Trofim Mariana
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Proiect:
15.817.02.26A Fundamentarea ştiinţifică privind elaborarea tehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor valoroase, de interes economic pentru R.Moldova.
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2021


Rezumat

Mecanismul auxinelor în procesul de rizogeneză in vitro a plantulelor de goji a demonstrat că, înrădăcinarea in vitro şi creşterea în lungime a plantelor a fost indusă pe mediu nutritiv MS 100%, suplinit cu auxinele AIB, AIA, ANA cu concentraţii de 0,2 – 0,5 mg/l fiecare și MS-50%. S-a remarcat mediul M5 de 0,2 mg/l ANA, în care procentul de înrădăcinare a depăşit 90% la toate soiurile de goji. Mediul MS 50% adiţionat cu aceeaşi concentraţie de ANA, s-a dovedit a fi rentabil, optim și eficient pentru conservarea materialui de goji.

The mechanism of auxins in the in vitro rhizogenesis process of goji seedlings demonstrated that in vitro rooting and plant growth was induced on 100% MS nutrient medium, supplemented with auxins AIB, AIA, ANA with concentrations of 0.2 - 0 , 5 mg/l each and MS50%. The average M5 of 0.2 mg/l ANA was noted, in which the rooting percentage exceeded 90% for all goji varieties. MS medium 50% added with the same concentration of ANA, proved to be cost-effective, optimal and efficient for preserving goji material.

Cuvinte-cheie
micropropagare, fitohormoni, auxine, rizogeneză, goji,

Micropropagation, phytohormones, auxins, rhizogenesis, goji.