Diversitatea plantelor medicinale din colecțiile Grădinii Botanice Naționale (Institut) “AL. Ciubotaru”
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
551 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-14 09:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633/635 (35)
Field crops and their production (1504)
Fruit growing (4438)
Garden plants. Gardening (8052)
SM ISO690:2012
CIOCÎRLAN, Nina. Diversitatea plantelor medicinale din colecțiile Grădinii Botanice Naționale (Institut) “AL. Ciubotaru”. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, Ed. 8, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 8, Vol.1, pp. 35-40. ISBN 978-9975-76-327-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
8, Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Diversitatea plantelor medicinale din colecțiile Grădinii Botanice Naționale (Institut) “AL. Ciubotaru”

CZU: 633/635

Pag. 35-40

Ciocîrlan Nina
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2021


Rezumat

Lucrarea prezintă date despre starea actuală a colecției de plante medicinale din Grădina Botanică Națională (Institut) “Al. Ciubotaru”, căile de mobilizare și menținere a genofondului, informații despre cele mai reprezentative genuri de plante incluse în programul de cercetare. Genofondul actual de plante medicinale însumează 302 taxoni (specii, subspecii, forme și varietăți) încadrați în 67 de familii și 171 de genuri. Cele mai reprezentative familii sunt: Lamiaceae (110 specii), Asteraceae (55), Rosaceae (25), Fabaceae (12), Scrophulariaceae (12), Apiaceae (11) și Ranunculaceae (11).

The article presents data on the current state of the collection of medicinal plants from “Al. Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute), the ways to raise and maintain the gene pool, as well as information on the most representative genera included in the research program. Recent taxonomic inventory of medicinal plants collection led to identification of 302 taxa (species, subspecies, forms and varieties) belonging to 67 families and 171 genera. The most representative families are: Lamiaceae (110 species), Asteraceae (55), Rosaceae (25), Fabaceae (12), Scrophulariaceae (12), Apiaceae (11) and Ranunculaceae (11).