Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
801 35
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-21 22:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’367 (21)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1428)
SM ISO690:2012
BĂRBUŢĂ, Ion. Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română. In: Philologia, 2021, nr. 1(313), pp. 18-34. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română

The Typology of the Fundamental Structures of Utterances in the Romanian Language

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.1(313).02
CZU: 811.135.1’367

Pag. 18-34

Bărbuţă Ion
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021


Rezumat

Starting from the concept of „fundamental structure of the utterance”, the article analyzes the semantic models of the utterances in the Romanian language. By applying this method, the whole variety of concrete utterances in speech can be presented in the form of a finite list of syntactic structures. In this way, the research pursues a double purpose: on the one hand, to describe semantically the fundamental structures of the utterances and, on the other hand, to make an inventory of the standard structures of the possible utterances in Romanian for their subsequent analysis in various ways.

Pornind de la conceptul de „structură fundamentală a enunţului”, articolul analizează modelele semantice ale enunţurilor din limba română. Prin aplicarea acestei metode întreaga varietate de enunțuri concrete din vorbire poate fi prezentată sub forma unei liste finite de structuri sintactice. În felul acesta, cercetarea urmăreşte un scop dublu: pe de o parte, să descrie în plan semantic structurile fundamentale ale enunţurilor şi, pe de altă parte, să realizeze o inventariere a structurilor-tip ale enunţurilor posibile în limba română în vederea analizei lor ulterioare sub diferite aspecte.

Cuvinte-cheie
fundamental structure of the utterance, referential structure of the utterance, syntactic scheme of the utterance, semantic model of the utterance, actant, circumstance, obligatory determinant, optional determinant,

structură fundamentală a enunţului, structură referenţială a enunţului, schemă sintactică a enunţului, model semantic al enunţului, actant, circumstanţă, determinant obligatoriu, determinant facultativ