Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
184 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-25 00:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[341.231.14+364.04-054.73](4) (1)
SM ISO690:2012
CEBAN, Cristina; FUIOR, Artur. Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților. In: Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene. 11 decembrie 2020, Chișinău. Chisinau–Cazan–Galati: Tipografia „Adrilang“, 2020, pp. 113-120. ISBN 978-9975-3423-3-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 2020
Conferința "Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene"
Chișinău, Moldova, 11 decembrie 2020

Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților

CZU: [341.231.14+364.04-054.73](4)

Pag. 113-120

Ceban Cristina, Fuior Artur
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2021


Rezumat

Prezenta comunicare are ca scop de a familiariza cunoștințele cititorilor despre un fenomen modern, probelamtic, prezent in majoritatea țărilor, incluziunea socială a refugiaților. În lucrare sunt folosite diferite metode noi de cercetare și studiere, ca rezultat obținând o informație concretă. Această lucrare relatează mai multe concept ce ține de incluziunea socială a refugiaţilor,pornind de la analiza completă a politicilor şi a legislaţiei europene-internaționașe şi continuînd cu principalele aspecte ale vieţii, cum ar fi probleme de securitate, de sănătate, problemele economice ,educaţie, precum şi exprimarea culturală. De asemenea, se prezintă o critică asupra tuturor acestor aspecte, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii refugiaţilor. În urma analizei unu-i șir de scrieri științifice din domeniu, constatăm importanța internațională pe care o redă acest fenomen. Autorii acestor scrieri recurg, la o nuanțare a gîndurilor, in vederea evidențierii situațiilor aplicabile a refugiaților în lume. La sfârşitul acestui document sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la aspectul practice ce ține poziţia refugiaţilor în societate. Lucrarea se finalizează cu concluzii şi recomandări valoroase

This communication aims to familiarize readers' knowledge about a modern, problematic phenomenon, present in most countries, the social inclusion of refugees. Various new research and study methods are used in the paper, as a result of obtaining concrete information. This paper relates several concepts related to the social inclusion of refugees, starting from the complete analysis of European-international policies and legislation and continuing with the main aspects of life, such as security, health, economic issues, education, as well as cultural expression. There is also criticism of all these issues, in order to improve the quality of life of refugees. Following the analysis of a series of scientific writings in the field, we find the international importance of this phenomenon. The authors of these writings resort to a nuance of thoughts in order to highlight the applicable situations of refugees in the world. At the end of this document are presented the results of the research on the practical aspect of the position of refugees in society. The paper concludes with valuable conclusions and recommendations

Cuvinte-cheie
refugiat, UNHCR, nediscrimianre, incluziune socială, protecţie,

refugee, UNHCR, non-discrimination, social inclusion, protection

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ceban, C.A.</dc:creator>
<dc:creator>Fuior, A.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Prezenta comunicare are ca scop de a familiariza cunoștințele cititorilor despre un fenomen modern, probelamtic, prezent in majoritatea țărilor, incluziunea socială a refugiaților. &Icirc;n lucrare sunt folosite diferite metode noi de cercetare și studiere, ca rezultat obțin&acirc;nd o informație concretă. Această lucrare relatează mai multe concept ce ține de incluziunea socială a refugiaţilor,pornind de la analiza completă a politicilor şi a legislaţiei europene-internaționașe şi continu&icirc;nd cu principalele aspecte ale vieţii, cum ar fi probleme de securitate, de sănătate, problemele economice ,educaţie, precum şi exprimarea culturală. De asemenea, se prezintă o critică asupra tuturor acestor aspecte, cu scopul de a &icirc;mbunătăţi calitatea vieţii refugiaţilor. &Icirc;n urma analizei unu-i șir de scrieri științifice din domeniu, constatăm importanța internațională pe care o redă acest fenomen. Autorii acestor scrieri recurg, la o nuanțare a g&icirc;ndurilor, in vederea evidențierii situațiilor aplicabile a refugiaților &icirc;n lume. La sf&acirc;rşitul acestui document sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la aspectul practice ce ține poziţia refugiaţilor &icirc;n societate. Lucrarea se finalizează cu concluzii şi recomandări valoroase</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>This communication aims to familiarize readers&#39; knowledge about a modern, problematic phenomenon, present in most countries, the social inclusion of refugees. Various new research and study methods are used in the paper, as a result of obtaining concrete information. This paper relates several concepts related to the social inclusion of refugees, starting from the complete analysis of European-international policies and legislation and continuing with the main aspects of life, such as security, health, economic issues, education, as well as cultural expression. There is also criticism of all these issues, in order to improve the quality of life of refugees. Following the analysis of a series of scientific writings in the field, we find the international importance of this phenomenon. The authors of these writings resort to a nuance of thoughts in order to highlight the applicable situations of refugees in the world. At the end of this document are presented the results of the research on the practical aspect of the position of refugees in society. The paper concludes with valuable conclusions and recommendations</p></dc:description>
<dc:source>Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene () 113-120</dc:source>
<dc:subject>refugiat</dc:subject>
<dc:subject>UNHCR</dc:subject>
<dc:subject>nediscrimianre</dc:subject>
<dc:subject>incluziune socială</dc:subject>
<dc:subject>protecţie</dc:subject>
<dc:subject>refugee</dc:subject>
<dc:subject>UNHCR</dc:subject>
<dc:subject>non-discrimination</dc:subject>
<dc:subject>social inclusion</dc:subject>
<dc:subject>protection</dc:subject>
<dc:title><p>Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>