Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
433 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-22 13:33
SM ISO690:2012
ŞINCARENCO, Irina, LACUSTA, Victor, CEREŞ, Victoria, GÎLEA, Angela. Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 374.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase

Auricular acupuncture in patients with bronchial asthma and anxiety disorders


Pag. 374-374

Şincarenco Irina, Lacusta Victor, Cereş Victoria, Gîlea Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2021


Rezumat

Background. Anxiety disorders in patients with bronchial asthma have a negative impact on their quality of life and create difficulties in treatment. Currently, for this category of patients, different variations of acupuncture are indicated, along with the application of psychotropic remedies. Objective of the study. The study of auricular acupuncture’s anxiolytic effect in patients with bronchial asthma, depending on the predominance of sympathetic / parasympathetic autonomic tonus. Material and Methods. Vein’s diagnostic tables (autonomic disorders), Spielberger-Hanin questionnaire (anxiety levels), spectral analysis of cardiac rhythm (autonomic tonus) were applied. Patients were divided into 2 groups: I – sympathetic (n=24), II – parasympathetic (n=24). These acupoints were stimulated: Lung, Sympathetic Nervous System, Shenmen, Zero. The Student’s t-test was applied for coherent selections. Results. Anxiety levels before treatment: group I – 51,13±2,19 points, group II – 48,8±3,15 points. After applying AA, anxiety levels had significantly dropped (p<0,01) compared to indexes before treatment (group I - Δ1, group II - Δ2), at all stages of the investigation: after the first procedure Δ1 = –8,58, Δ2 = –6,0; after a 10-day treatment Δ1 = –15,5, Δ2 = –18,17; over 30 days after completing the treatment Δ1 = –15,25, Δ2 = –18,42. The autonomic equilibrium indexes (LF/HF) at each phases of investigation had pronounced tendencies of normalization at the end of the treatment (10 days), being statistically significant (p<0,05). Conclusion. In patients with bronchial asthma, AA had a moderate effect on autonomic system and a pronounced anxiolytic effect indifferent of the predominance of the autonomic tonus (sympathetic / parasympathetic). The obtained effects were maintained in the following 3-4 weeks.

Introducere. Tulburările anxioase la pacienții cu astm bronșic au un impact negativ asupra calității vieții, crează dificultăți în tratamentul maladiei. Actualmente, la această categorie de pacienți, de rând cu aplicarea remediilor psihotrope, se indică diferite variante de acupunctură. Scopul lucrării. Studierea efectului anxiolitic al acupuncturii auriculare (AA) la pacienţii cu astm bronşic în funcție de predominarea tonusului autonom simpatic/parasimpatic. Material și Metode. S-au aplicat tabele diagnostice Vein (dereglăti autonome), chestionarul Spilbergher-Hanin (nivelul anxietății), analiza spectrală a ritmului cardiac (tonusul autonom). Pacienţii au fost divizați în 2 loturi: I – simpaticotonic (n=24), II – vagotonic (n=24). S-au stimulat acupunctele: plămân, sistem nervos simpatic, Shenmen, Zero. S-a aplicat criteriul T (Student) pentru selecţii coerente. Rezultate. Expresia anxietății până la tratament: lotul I – 51,13±2,19 puncte, lotul II – 48,8±3,15 puncte. După aplicarea AA, anxietatea în comparație cu indicii până la tratament (lotul I – Δ1, lotul II – Δ2), a diminuat semnificativ (p<0,01) la toate etapele de investigație: după prima procedură Δ1 = –8,58, Δ2 = –6,0; după 10 zile tratament Δ1 = –15,5, Δ2 = –18,17; peste 30 zile după finisarea tratamentului Δ1 = –15,25, Δ2 = –18,42. Indicele echilibrului autonom (LF/HF) la toate etapele de investigație a avut tendințe pronunțate de normalizare, fiind statistic semnificativ (p<0,05) la finele curei de tratament (10 zile). Concluzii. La pacienții cu astm bronșic, AA a avut acțiune vegetotropă moderată și anxiolitică pronunțată indiferent de predominarea tonusului autonom (simpatic/parasimpatic) cu menținerea efectelor obținute în următoarele 3-4 săptămâni.

Cuvinte-cheie
bronchial asthma, anxiety, autonomic tonus, acupuncture,

Astm bronşic, anxietate, tonus autonom, acupunctură

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase">
<meta name="citation_author" content="Şincarenco Irina">
<meta name="citation_author" content="Lacusta Victor">
<meta name="citation_author" content="Cereş Victoria">
<meta name="citation_author" content="Gîlea Angela">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”">
<meta name="citation_firstpage" content="374">
<meta name="citation_lastpage" content="374">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/374-374_1.pdf">