Moneda naţională a Republicii Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
159 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-11 01:41
SM ISO690:2012
BOLDUREANU, Ana. Moneda naţională a Republicii Moldova. In: Conspecte numismatice. Ediția 3, 11 octombrie 2013, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2013, pp. 37-44. ISBN 978-9975-71-451-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conspecte numismatice
Ediția 3, 2013
Sesiunea "Conspecte numismatice"
Chişinău, Moldova, 11 octombrie 2013

Moneda naţională a Republicii Moldova


Pag. 37-44

Boldureanu Ana
 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2021