Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
136 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 15:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.11:631.5(498) (1)
Fruit growing (1088)
Agricultural operations (946)
SM ISO690:2012
TĂLMACIU, Nela; HEREA, Monica; CROITORU, Nichita; PANUŢA, Sergiu. Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată. In: Ştiinţa Agricolă. 2020, nr. 2, pp. 41-49. ISSN 1857-0003.
10.5281/ZENODO.4386426
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată

Researches on carabid populations from apple plantations depending on the applied agrotechnical measure

DOI: https://doi.org/10.5281/ZENODO.4386426
CZU: 634.11:631.5(498)

Pag. 41-49

Tălmaciu Nela1, Herea Monica1, Croitoru Nichita2, Panuţa Sergiu2
 
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2021


Rezumat

The researches were conducted in an apple orchard in Falticeni locality, Suceava county (Romania). Two experimental variants were used according to the applied agrotechnical measure, namely: 1. grassed bands in orchard inter-rows using the species Bromus inermis Leyss and 2. grassed bands in orchard inter-rows using the species Bromus inermis Leyss and overseeding with the species Lotus corniculatus L. (birdsfoot trefoil). The observations were carried out periodically, from May to Sepember, when the captured material was collected from traps. Only the carabid species, which constitute the object of the present study, were retained for assessment. The structure and population dynamics of carabid species were evaluated over the whole observation period. For a most clear interpretation of the obtained results, various indices were calculated, namely: abundancy, constancy, dominancy, ecological signification index. Among the collected species were: Harpalus calceatus Duft., Harpalus tardus Panz., Harpalus pubescens Müll, Metabletus truncatellus L., Amara aenea De Geer, Anysodactilus binotatus F. etc

Cercetările au fost efectuate într-o plantaţie pomicolă de măr din localitatea Fălticeni, judeţul Suceava. Au fost folosite două variante experimentale, în funcţie de agrotehnica aplicată, şi anume benzi înierbate pe intervalul dintre rânduri utilizând specia Bromus inermis Leyss şi benzi înierbate pe intervalul dintre rânduri utilizând specia Bromus inermis Leyss şi supraînsămânţate cu specia Lotus corniculatus L. (ghizdei). Observaţiile au fost făcute periodic, din luna mai până în luna septembrie, când era colectat materialul din capcane, reţinându-se doar speciile de carabide, care constituie obiectul acestei lucrări. S-a urmărit structura şi dinamica speciilor de carabide pe toată perioada observaţiilor. De asemenea, pentru o interpretare cât mai clară a rezultatelor obţinute, au fost calculaţi mai mulţi indici ecologici ai populaţiei de carabide şi anume: abundenţa, constanţa, dominanţa, indicele de semnificaţie ecologic. Printre speciile colectate amintim: Harpalus calceatus Duft., Harpalus tardus Panz., Harpalus pubescens Müll, Metabletus truncatellus L., Amara aenea De Geer, Anysodactilus binotatus F. etc.

Cuvinte-cheie
Malus, Orchads, grassing, Bromus inermis, Lotus corniculatus, carabids, species, population dynamics,

Malus, Plantație Înierbare, Bromus inermis, Lotus corniculatus, carabide, specii, dinamica populaţiei

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/ZENODO.4386426</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Tălmaciu, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Herea, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Croitoru, N.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Panuţa, S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr &icirc;n funcție de agrotehnica aplicată</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0003</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Malus</subject>
<subject>Orchads</subject>
<subject>grassing</subject>
<subject>Bromus inermis</subject>
<subject>Lotus corniculatus</subject>
<subject>carabids</subject>
<subject>species</subject>
<subject>population dynamics</subject>
<subject>Malus</subject>
<subject>Plantație Înierbare</subject>
<subject>Bromus inermis</subject>
<subject>Lotus corniculatus</subject>
<subject>carabide</subject>
<subject>specii</subject>
<subject>dinamica populaţiei</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>634.11:631.5(498)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-12-29</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The researches were conducted in an apple orchard in Falticeni locality, Suceava county (Romania). Two experimental variants were used according to the applied agrotechnical measure, namely: 1. grassed bands in orchard inter-rows using the species Bromus inermis Leyss and 2. grassed bands in orchard inter-rows using the species Bromus inermis Leyss and overseeding with the species Lotus corniculatus L. (birdsfoot trefoil). The observations were carried out periodically, from May to Sepember, when the captured material was collected from traps. Only the carabid species, which constitute the object of the present study, were retained for assessment. The structure and population dynamics of carabid species were evaluated over the whole observation period. For a most clear interpretation of the obtained results, various indices were calculated, namely: abundancy, constancy, dominancy, ecological signification index. Among the collected species were: Harpalus calceatus Duft., Harpalus tardus Panz., Harpalus pubescens M&uuml;ll, Metabletus truncatellus L., Amara aenea De Geer, Anysodactilus binotatus F. etc</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Cercetările au fost efectuate &icirc;ntr-o plantaţie pomicolă de măr din localitatea Fălticeni, judeţul Suceava. Au fost folosite două variante experimentale, &icirc;n funcţie de agrotehnica aplicată, şi anume benzi &icirc;nierbate pe intervalul dintre r&acirc;nduri utiliz&acirc;nd specia Bromus inermis Leyss şi benzi &icirc;nierbate pe intervalul dintre r&acirc;nduri utiliz&acirc;nd specia Bromus inermis Leyss şi supra&icirc;nsăm&acirc;nţate cu specia Lotus corniculatus L. (ghizdei). Observaţiile au fost făcute periodic, din luna mai p&acirc;nă &icirc;n luna septembrie, c&acirc;nd era colectat materialul din capcane, reţin&acirc;ndu-se doar speciile de carabide, care constituie obiectul acestei lucrări. S-a urmărit structura şi dinamica speciilor de carabide pe toată perioada observaţiilor. De asemenea, pentru o interpretare c&acirc;t mai clară a rezultatelor obţinute, au fost calculaţi mai mulţi indici ecologici ai populaţiei de carabide şi anume: abundenţa, constanţa, dominanţa, indicele de semnificaţie ecologic. Printre speciile colectate amintim: Harpalus calceatus Duft., Harpalus tardus Panz., Harpalus pubescens M&uuml;ll, Metabletus truncatellus L., Amara aenea De Geer, Anysodactilus binotatus F. etc.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>