Prefață
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
230 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 15:39
SM ISO690:2012
ROŞCA, Ludmila. Prefață. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, p. 4. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Prefață


Pag. 4-4

Roşca Ludmila
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-123638</doi_batch_id>
<timestamp>1674987607</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Cunoașterea -  suport al integrării sociale</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3492-1-5</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Prefață</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Roşca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>4</first_page>
<last_page>4</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>