Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
253 14
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-12 17:01
SM ISO690:2012
POPESCU, Maria. Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică. In: Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării. 15 aprilie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2016, pp. 370-386. ISBN 978-9975-3092-7-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării 2016
Conferința "Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2016

Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică

Targets in energy security levels for 2030 in terms of vulnerability and economic instability


Pag. 370-386

Popescu Maria
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 martie 2021


Rezumat

Ţările UE au convenit asupra unui nou cadru 2030 pentru climă şi energie, inclusiv obiective la nivelul UE şi obiectivele de politică pentru perioada cuprinsă între 2020 şi 2030. Aceste obiective au ca scop susţiner-ea UE să obţină un sistem energetic mai competitiv, sigur şi durabil (o decarbonizare substanţială până în 2050), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Strategia trimite un semnal puternic pe piaţă: încurajarea investiţiilor private în noi conducte, reţele de electricitate şi tehnologii cu emisii reduse de carbon. Obiectivele sunt bazate pe o analiză economică aprofundată, costul realizării obiectivelor nu diferă în mod substanţial de preţul pe care trebuie să-l plătească oricum pentru înlocuirea sistemului energetic învechit. Politica energetică a UE este în curs de adaptare la noile realităţi ale pieţei: finalizarea pieţei interne a energiei, dezvoltarea resurselor in-terne, inclusiv sursele regenerabile de energie, diversificarea surselor de aprovizionare şi de îmbunătăţire a eficienţei energetice, reducerea emisi-ilor de CO2, concomitent cu reducerea expunerii UE la factori neprevăzuţi.

EU countries have agreed on a new 2030 Framework for climate and energy, including EU wide targets and policy objectives for the period between 2020 and 2030. These targets aim to help the EU achieve a more competitive, secure and sustainable energy system and meet its long-term 2050-greenhouse gas reductions target. The strategy sends a strong signal to the market, encouraging private investment in new pipelines, electricity networks, and low-carbon technology. The targets are based on a thorough economic analysis that measures how to cost-effectively achieve decarbonisation by 2050. The cost of meeting the targets does not substantially differ from the price we need to pay anyway to replace our ageing energy system. The main financial effect of decarbonisation will be to shift our spending away from fuel sources and towards low-carbon technologies. EU energy policy is adapt-ing to new market realities: the completion of the internal energy market, developing domestic resources, including renewables, diversifying sources of supply and improving energy efficiency, reducing CO2 emissions while reducing exposure to EU unforeseen factors.

Cuvinte-cheie
securitate, energie, Uniunea Europeană, strategie, economie,

Security, energy, European Union, strategy, Economy