Asimilarea problemelor de hărțuire a stocurilor în sistemul educațional israelian
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
177 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-19 13:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3(569.4) (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2950)
SM ISO690:2012
BEN-NUN, Eti Leon. Asimilarea problemelor de hărțuire a stocurilor în sistemul educațional israelian. In: Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane. 9-10 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2020, pp. 264-274. ISBN 978-9975-3492-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane 2020
Conferința "Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane"
Chişinău, Moldova, 9-10 octombrie 2020

Asimilarea problemelor de hărțuire a stocurilor în sistemul educațional israelian

Assimilation of stock harassment issues in the israeli education system

CZU: 37.015.3(569.4)

Pag. 264-274

Ben-Nun Eti Leon
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2021


Rezumat

Hărțuirea sexuală este recunoscută ca un fenomen social care a existat de fapt încă din antichitate. Răspândirea fenomenului a inclus femeile pe piața muncii, ceea ce a dus la o creștere a frecvenței fenomenului și la o creștere a interesului public și de cercetare pentru acesta. Prezentul studiu a examinat relația dintre hărțuirea sexuală elev-profesor, statutul și autoritatea profesorului. Ipoteza ne sugerează că atunci când statutul și autoritatea profesorului este scăzută, pot apărea cazuri de hărțuire sexuală elev-profesor. Instrumentul de cercetare a fost un interviu, realizat cu un profesor care a fost hărțuit sexual de elevii săi. Există, de asemenea, dependență de articole pe această temă. O revizuire a literaturii a arătat că în ultimii ani s-a înregistrat o deteriorare semnificativă a statutului și autorității profesorului, o tendință care a dus la creșterea violenței în școli și la hărțuirea sexuală a elevilor și profesorilor. În lumina acestui fapt, ipoteza cercetării a fost confirmată.

Sexual harassment has been recognized as a social phenomenon that has existed since the dawn of history. Institutionalized engagement with the phenomenon has since begun to include women in the labor market, which has led to an increase in the frequency of the phenomenon and an increase in public and research interest in it. The present study examined the relationship between student-teacher sexual harassment and the status and authority of the teacher. The hypothesis is that when the status and authority of the teacher is low, such cases of sexual harassment of a student-teacher may occur. The research tool was an interview conducted with a teacher who was sexually harassed by her students and there is also a reliance on articles on the subject. A review of the literature has shown that in recent years there has been a significant deterioration in the status and authority of the teacher, a trend that has led to increased violence in the school and sexual harassment of students – teachers in particular. In light of this the research hypothesis was confirmed.

Cuvinte-cheie
sistemul de învăţământ, violență (fizică și verbală), hărţuire sexuală, victima infracțiunii, educator, student,

the education system, Violence (physical and verbal), sexual harassment, Victim of the offense, educator, student