Educația – instrument esențial în promovarea culturii de securitate națională
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
203 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-01 21:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.2 (61)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2941)
SM ISO690:2012
CUROŞ, Liudmila. Educația – instrument esențial în promovarea culturii de securitate națională. In: Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane. 9-10 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2020, pp. 259-263. ISBN 978-9975-3492-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane 2020
Conferința "Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane"
Chişinău, Moldova, 9-10 octombrie 2020

Educația – instrument esențial în promovarea culturii de securitate națională

Education is a key tool in the promotion of national security culture

CZU: 37.013.2

Pag. 259-263

Curoş Liudmila
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2021


Rezumat

Într-o primă etapă, ar fi util să înțelegem conceptele de „educație de securitate” și „cultură de securitate”. În era informațională cultura de securitate este o necesitate stringentă care trebuie percepută și promovată în alt mod decât în trecut. Tinerii sunt cei care vor locui, munci și crea în societatea noastră care nu aduce doar plusuri și vești bune, ci și potențiale amenințări naționale și internaționale. Orice țară este aliat sau membru în diverse organisme internaționale, trebuie să fim pregătiți pentru a reacționa. Dar, mai ales, trebuie să asigurăm acele cunoștințe care să genereze reacțiile de diminuare a costurilor și a pierderilor atât pe plan economic cât și pe plan emoțional. Construirea unei percepții realiste asupra sistemului de securitate națională, conștientizarea cu privire la necesitatea echilibrului dintre cerințele unei societăți democratice și prezervarea securității naționale. Un rol important în acest demers îl au instituțiile destinate relației cu cetățenii la diverse vârste, mass media ori social media precum și implementarea diverselor metode și tehnice educaționale la toate nivele. Dezvoltarea culturii de securitate națională în rândul cetățenilor este influențată direct de politica educațională a statului începând de la creșa și dezvoltată pe tot parcursul vieții cu implementarea diverselor instrumente și metode educaționale tradiționale și moderne.

At first, it would be useful to understand the concepts of “security education” and “security culture”. In the Era of Information, Security Culture is a pressing necessity which should be perceived and promoted in a way other than in the past. Young people are those who will live, work and create in our society, this brings not only good news, but also potential national and international threats. Any country is an ally or a Member of various international bodies, we must be prepared to react. But, above all, we need to provide the knowledge that will generate the responses to reducing costs and losses both economically and emotionally. Building a realistic perception of the national security system, raising awareness of the need to balance the requirements of a democratic society and preserving national security. Institutions for relations with citizens at different ages, the media and social media, and the implementation of various educational methods and techniques at all levels, have an important role to play in this process. The development of the national security culture among citizens is directly influenced by the state’s educational policy from the developed throughout life with the implementation of various traditional and modern educational tools and methods.

Cuvinte-cheie
educaţie, securitate națională, cultură, cultura de securitate, instrumente, Metode educaționale,

education, national security, culture, security culture, instruments, educational methods

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-121998</doi_batch_id>
<timestamp>1653018274</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn> 978-9975-3492-0-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Educația &ndash; instrument esențial &icirc;n promovarea culturii de securitate națională</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liudmila</given_name>
<surname>Curoş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>259</first_page>
<last_page>263</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>