Сравнительный анализ экологических индикаторов Молдовы и других стран СНГ
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
535 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 12:35
SM ISO690:2012
БЫКОВА, Е.В.. Сравнительный анализ экологических индикаторов Молдовы и других стран СНГ. In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-12. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Сравнительный анализ экологических индикаторов Молдовы и других стран СНГ

Pag. 1-12

Быкова Е.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе произведен сравнительный анализ экологических индикаторов , рассчитанных и уточненных для Молдовы, и аналогичных индикаторов стран СНГ. Приведены некоторые общие сведения об энергосистемах стран СНГ( установленные мощности, производство электроэнергии), произведен анализ динамики выбросов парниковых газов-СО2, NOx, SO2 в Молдове и сравнение с уровнем выбросов в других странах СНГ.

În lucrare este efectuată analiza comparativă a indicatorilor ecologici, calculaţi şi precizaţi pentru Moldova şi indicatorilor analogi a ţărilor CSI. Sunt prezentate unele informaţii despre sistemele energetice ale ţărilor CSI (puterea instalată, producerea de energie electrică), este efectuată analiza dinamicii emisiei gazelor de seră - СО2,NOx,SO2 în Moldova în comparaţie cu nivelul emisiei altor ţări CSI.

The comparative analysis of ecological indicators designed and specified for Moldova and similar indicators of the countries of CIS is made in the work. Some general items of information about power systems of the countries of CIS (the established capacities, manufacture of the electric power) are given, the analysis of dynamics of emissions GHG- СО2, NOx, SO2 in Moldova and comparison with the emissions level in other countries of CIS is made.