Infracțiunile legate de circulația ilegală a drogurilor etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de înstrăinare în legea penală a Republicii Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
512 54
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-30 04:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.575(478) (6)
Offences against public credit, morality, the family (512)
SM ISO690:2012
ROȘU, Carmen-Elena. Infracțiunile legate de circulația ilegală a drogurilor etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de înstrăinare în legea penală a Republicii Moldova. In: Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:: Culegerea comunicărilor, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, Vol.2, pp. 357-360. ISBN 978-9975-149- 88-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2, 2019
Conferința "Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Infracțiunile legate de circulația ilegală a drogurilor etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de înstrăinare în legea penală a Republicii Moldova

Offenses related to the illegal circulation of drugs, ethnobotanical or their analogues for the purpose of alienation in the criminal law of the Republic of Moldova

CZU: 343.575(478)

Pag. 357-360

Roșu Carmen-Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2021


Rezumat

This study provides a thorough analysis of the offences specified in art. 2171 PC RM. It is being analyze the material object and, to a lesser extent, the content of the objective side of the offences in question. During the analysis of the constitutive elements and the aggravating circumstances of the offences stipulated in art. 2171 PC RM, it is determined the content of the special legal object and the material object of these offences. Additionally, it is established that, plants containing drugs or ethnobotanicals are probably plants containing narcotic or psychotropic substances.

Cuvinte-cheie
droguri, substanțe stupefiante, substanțe psihotrope, etnobotanice, analogi, plante, circulație ilegală, proporţii, scop de înstrăinare